Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 juli 2017
1. E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies nemen de passages uit het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017 over het EOM voor kennisgeving aan (32317, HW). De commissies bespreken tevens de deadline van toezegging T02382 (1 juli 2017) en besluiten deze te verplaatsen naar 1 januari 2018.

2. COM(2017) 352

Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

De commissies nemen het voorstel voor kennisgeving aan.

3. COM(2017) 344

Voorstel voor een verordening inzake het Europees strafregisterinformatiesysteem (ECRIS) voor onderdanen van derde landen

De commissies besluiten de procedure aan te houden tot na ontvangst van het BNC-fiche.

4. Mededelingen en informatie

Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan in schriftelijk overleg te willen treden naar aanleiding van het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda COM(2017)354. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 12 september 2017


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren