Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Europese Zaken en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning van 4 juli 2017
1. Interparlementaire bijeenkomst 'The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights' in het Europees Parlement

mondelinge terugkoppeling door de leden Stienen (D66) en Wezel (SP)

De leden Stienen (D66) en Wezel (SP) geven een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire bijeenkomst 'The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights' die op 22 juni 2017 in Brussel heeft plaatsgevonden.

De commissies besluiten dit onderwerp te agenderen tijdens het geplande gezamenlijk overleg van de commissies voor Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren