Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet griffierechten burgerlijke zaken (31.758)

-
T01228

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) in het kader van toezegging T01228 met de evaluatie van deze wet; Wet griffierechten burgerlijke zaken

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de evaluatie van het wetsvoorstel eventueel te betrekken bij het volgende beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op een nader te bepalen datum zal plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren