Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 juli 2017
1.
34623

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Dijk) en SP (Don).

2.
34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Nijboer Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie geeft naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 (34522, I), over de aan de regering gerichte vragen uit het voorlopig verslag (33522, B), te kennen op dit moment geen behoefte te hebben aan beantwoording. De commissie geeft er de voorkeur aan de novelle af te wachten.

3.
34483

Instellen van een implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliƫnten

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 (34483, D) en besluit de behandeling van het wetsvoorstel in afwachting van de door de regering aangekondigde novelle aan te houden.

4.
Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 in reactie op brief van 9 juni 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33509, Y)

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 (33509, Y) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer