Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

- 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Nijboer Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie geeft naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 (34522, I), over de aan de regering gerichte vragen uit het voorlopig verslag (33522, B), te kennen op dit moment geen behoefte te hebben aan beantwoording. De commissie geeft er de voorkeur aan de novelle af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer