Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
Rondvraag

De commissie besluit op initiatief van het lid Stienen (D66) een expertbijeenkomst te organiseren ten aanzien van het initiatiefvoorstel Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506). Een concreet voorstel hiertoe zal worden geagendeerd na het zomerreces. De expertbijeenkomst zal plaatsvinden in de eerste helft van oktober.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk