Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 juli 2017
1.
34453, G

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2017 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, G). De commissie meent dat het verzoek om de stemmingen over het wetsvoorstel aan te houden nauwelijks gemotiveerd is en weinig richting geeft voor het vervolg, maar adviseert de Kamer het verzoek niettemin te honoreren.

2.
34516

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld) en D66 (Engels).

3.
Toezeggingen T02074 en T02327

Toezegging Overzicht markttoetsen (34.403); Toezegging Gemeentelijke woonvisies (32.769 / 33.966)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2017 inzake onderzoek Woonvisies 2016 (32769/33966/34403, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02074 blijft op deels voldaan staan. Toezegging T02327 is een doorlopende toezegging en de status ervan wordt niet gewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman