Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)

- Toezeggingen T02074 en T02327

Toezegging Overzicht markttoetsen (34.403); Toezegging Gemeentelijke woonvisies (32.769 / 33.966)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2017 inzake onderzoek Woonvisies 2016 (32769/33966/34403, R) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02074 blijft op deels voldaan staan. Toezegging T02327 is een doorlopende toezegging en de status ervan wordt niet gewijzigd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman