Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453, G

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2017 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, G). De commissie meent dat het verzoek om de stemmingen over het wetsvoorstel aan te houden nauwelijks gemotiveerd is en weinig richting geeft voor het vervolg, maar adviseert de Kamer het verzoek niettemin te honoreren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman