Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)

- 34555, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het verschil tussen bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer

De commissie besluit de brief van de regering van 27 juni 2017 inzake het verschil tussen een bepaald en een onbepaald elders verzekerd deel bij een pensioen in eigen beheer (PEB) (34555, E) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren