Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het informeren van de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de afspraken van de interbestuurlijke partners inzake de informatiehuizen (33.118) (T02437)

-
Voortgang stelsel Omgevingswetgeving

Brief van de minister van I&M van 5 juli 2017 (33118, AC)

De commissie besluit ten aanzien van toezegging T02440 de status op 'deels voldaan' te zetten, in afwachting van de toegezegde informatie over de planning die na de zomer de Kamer wordt toegezonden.

De commissie besluit ten aanzien van toezegging T02437 de status op 'deels voldaan' te zetten, in afwachting van de toegezegde nadere informatie over de interbestuurlijke besluiten over realisatie van informatieproducten die de Kamer wordt toegezonden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer