Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

-
34550 IV / CXIX, Q

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZ wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Teunissen).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman