Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 juli 2017
1. 34674

Verzamelwet pensioenen 2017

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan) en PvdA (Postema).

2. Toezeggingen Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

(T02129, T02131 en T02133)

De commissie neemt de brief van 30 juni 2017 over de resultaten van de twee-meting banenafspraak (33981, J) en de brief van 30 juni 2017 over diverse onderwerpen Wet banenafspraak en Participatiewet (33981/33161, N) voor kennisgeving aan. De toezeggingen T02129, T02131 en T02133 worden als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren