Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie neemt kennis van de uitstelbrief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2017 en wacht de toegezegde beantwoording van de nadere vragen over het wetsvoorstel, die na het zomerreces verwacht kan woorden, af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren