Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34.388)

-
34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen op 11 juli 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren