Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 juli 2017
1.
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Grave), CDA (Martens), D66 (Bredenoord), PVV (Van Dijk), SP (Don), PvdA (Nooren), GroenLinks (Strik) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

2.
Kabinetsreactie op rapport 'Naar een duurzame weefselketen'

Brief van de minister van VWS van 6 juli 2017 (28140, A)

De commissie besluit de brief van 6 juli 2017 met de kabinetsreactie op het rapport 'Naar een duurzame weefselketen' (28140, A) en de voorhangbrief van 6 juli jl. inzake de wijziging van de bekostigingsstructuur voor de postmortale weefselketen op 12 september 2017 opnieuw ter bespreking te agenderen.

3.
32399

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J, mede namens de minister van VWS, van 6 juli 2017 inzake de uitvoering van drie moties (32399, C) te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4.
T01211 - Evaluatie Wet Kinderombudsman

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 6 juli 2017 (31831, C)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging T01211 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer