Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

- 34506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie is akkoord met de voorgestelde opzet en de sprekerslijst. Na een verkenning van overige mogelijkheden gaat de commissie tevens akkoord met de voorgestelde datum van 3 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk