Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 september 2017
1.
T02235 en T02239

Toezegging Evalueren onderzoeksfunctie (33.258 / 34.105); Toezegging Protocollen met andere toezichthouders en inspecties (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2017 inzake deze toezeggingen (33258/34105, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen als voldaan.

2.
T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 augustus 2017 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen, voor zover deze ziet op toezegging T01237 (34550 V, D), wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging staat nog open.

3.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BIZA

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 augustus 2017 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (34550 VII, D). Ten aanzien van de daarin opgesomde toezeggingen beslist zij als volgt:

Rappel

T02108: nu de motie (nog) niet is uitgevoerd, staat de toezegging nog open.
T02238: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02358: de toezegging is voldaan.

Vooruitblik

T01421: de toezegging staat nog open.
T01422: de toezegging staat nog open.
T01424: de toezegging staat nog open.
T01425: de toezegging staat nog open.
T01443: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T01602: de toezegging staat nog open.
T01682: de toezegging staat nog open.
T01686: de toezegging staat nog open.
T01687: de toezegging staat nog open.
T01688: de toezegging staat nog open.
T02231: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02265: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02275: de toezegging staat nog open.
T02276: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02280: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02361: de toezegging staat nog open.
T02362: de toezegging staat nog open.
T02425: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2018.

4.
Rondvraag

Op verzoek van het lid De Graaf (D66) stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek bij het wetsvoorstel open overheid (33328) uit te stellen naar 31 oktober 2017. De commissie wenst op 10 oktober aanstaande de stand van zaken rond het wetsvoorstel bespreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman