Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (34.550 IV)

-
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BIZA

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 augustus 2017 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (34550 VII, D). Ten aanzien van de daarin opgesomde toezeggingen beslist zij als volgt:

Rappel

T02108: nu de motie (nog) niet is uitgevoerd, staat de toezegging nog open.
T02238: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02358: de toezegging is voldaan.

Vooruitblik

T01421: de toezegging staat nog open.
T01422: de toezegging staat nog open.
T01424: de toezegging staat nog open.
T01425: de toezegging staat nog open.
T01443: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T01602: de toezegging staat nog open.
T01682: de toezegging staat nog open.
T01686: de toezegging staat nog open.
T01687: de toezegging staat nog open.
T01688: de toezegging staat nog open.
T02231: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02265: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02275: de toezegging staat nog open.
T02276: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02280: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2018.
T02361: de toezegging staat nog open.
T02362: de toezegging staat nog open.
T02425: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman