Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 12 september 2017
1.
Natuurinclusieve landbouw

Afschrift van brief van 10 juli 2017 aan de Tweede Kamer inzake natuurinclusieve landbouw (33576, G)

De commissie besluit, in afwachting van een nieuw kabinet, dit agendapunt aan te houden tot 10 oktober 2017.

2.
Vereffening PBO 2015-2016

Brief van de minister van EZ van 10 juli 2017 (33910, O)

De commissie besluit de brief van 10 juli 2017 (33910, O) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw

Brief van de minister van EZ van 14 juli 2017 in reactie op brief van 16 maart 2017 (verslag schrifelijk overleg 33910, P)

De commissie besluit, in afwachting van een nieuw kabinet, dit agendapunt aan te houden tot 10 oktober 2017.

4.
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 21 augustus 2017 in reactie op brief van 4 juli 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AD)

De commissie besluit, in afwachting van een nieuw kabinet, dit agendapunt aan te houden tot 10 oktober 2017.

5.
Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 29 augustus 2017 (27858, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 26 september 2017.

6.
Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2010-2015

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 1 september 2017 (25268, G)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 26 september 2017.

7.
Oprichting Invest-NL

Brief van minister van EZ, mede namens de ministers van Financiƫn en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van 5 september 2017 in reactie op brief van 18 juli 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 28165, H)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 26 september 2017.

8.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister en staatssecretaris van EZ van 25 augustus 2017 in reactie op rappelbrief van 13 juli 2017 (verslag schriftelijk overleg 34550 XIII, F)

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief als volgt:
- Toezegging T02406 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2018.
- Toezegging T02366 als openstaand te beschouwen. De toezegging zal opnieuw worden geagendeerd als het antwoord op de brief van 4 juli 2017 met nadere vragen over de reactie op SER-rapport is ontvangen.

9.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Overbeek (SP) besluit de commissie het onderwerp evaluatie Topsectorenaanpak (brief aan de Tweede Kamer (32637, 289)) te agenderen na het aantreden van een nieuw kabinet.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer