Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 21 augustus 2017 in reactie op brief van 4 juli 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AD)

De commissie besluit, in afwachting van een nieuw kabinet, dit agendapunt aan te houden tot 10 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer