Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

-
Vereffening PBO 2015-2016

Brief van de minister van EZ van 10 juli 2017 (33910, O)

De commissie besluit de brief van 10 juli 2017 (33910, O) voor kennisgeving aan te nemen.

-
Gegevensverstrekking Brancheorganisatie Akkerbouw

Brief van de minister van EZ van 14 juli 2017 in reactie op brief van 16 maart 2017 (verslag schrifelijk overleg 33910, P)

De commissie besluit, in afwachting van een nieuw kabinet, dit agendapunt aan te houden tot 10 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer