Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2016 (34.725 IX)

- 34 725 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2016

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren