Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- Tussenrapportage programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 23 augustus 2017 (28663, B / 32862)

De commissie besluit op 3 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer