Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 september 2017
1.
Situatie Bovenwindse eilanden ten gevolge van orkaan

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 8 september 2017 inzake de verwoestingen door de orkaan Irma. De commissie betuigt haar medeleven en steun aan de bevolking en het bestuur van Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en neemt met instemming kennis van de gezamenlijke brieven van de voorzitters van de Kamercommissies Koninkrijksrelaties van beide Kamer waarin dit wordt uitgedrukt. De commissie wenst door de regering geïnformeerd te blijven over de situatie op de Bovenwindse eilanden en zal op 26 september 2017 de laatste stand van zaken bespreken.

2.
Toezeggingenrappel BZK

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 29 augustus 2017 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2017 voor wat betreft de toezeggingen T02321, T02325, T01220, T01222, T01224, T01461, T02322 en T02324 (EK 34550 IV, D). De commissie besluit als volgt:
- de status van toezegging T02321 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2017;
- de status van toezegging T02325 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2017;
- de status van toezegging T01220 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01222 wordt gewijzigd in legisprudentie;
- de status van toezegging T01224 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01461 blijft ongewijzigd (openstaand) en de toezegging wordt voortaan gerappelleerd bij de staatssecretaris van I&M;
- de status van toezegging T02322 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T02324 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2018.

3.
T01223

Toezegging Bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur zullen het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruik van expertise van Nederlandse inspecties betrokken worden (31.568)

De commissie bespreekt de brief van de minister van V&J d.d. 1 september 2017 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2017 voor wat betreft toezegging T01223 (EK 34550 VI, V). De commissie besluit de toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2018 in afwachting van de kabinetsreactie op het eindverslag van de evaluatiecommissie Justitiële Rijkswetten

4.
T02294

Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990)

De commissie bespreekt de brief van de minister van VWS d.d. 22 augustus 2017 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2017 voor wat betreft toezegging T02294 (EK 34550 XVI, D). De commissie besluit de toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2018 in afwachting van de kabinetsreactie op het onderzoek VN-rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland, door de minister van VWS aangeboden bij brief van 28 maart 2017 (EK 33990, D).

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het afschrift van een brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 20 augustus 2017 over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger op 26 september 2017 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman