Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014 (33.845)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit het afschrift van een brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer d.d. 20 augustus 2017 over de termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger op 26 september 2017 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman