Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519) (T01768)

- Toezeggingen T02061 en T01768 - Kwalitatief monitoren wet en Instroommomenten masteropleidingen

Toezegging Kwalitatief monitoren wet (34.035); Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2017 inzake aanvullende vragen monitoring studievoorschot (34035, AB) besluit de commissie de minister een brief te sturen met het verzoek in een volgende studievoorschotmonitor alsnog kwalitatief te monitoren, zoals toegezegd. Toezegging T02061 blijft op deels voldaan staan, toezegging T01768 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman