Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 september 2017
1.
34725 XV

Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34730 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 26 september 2017.

4.
Mededelingen en informatie

Het voorstel voor een Verordening van een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) zal op 26 september 2017 in een gezamenlijke vergadering van de commissies Financiƫn en SZW worden geagendeerd.

Op verzoek van het lid Oomen (CDA) zal de griffie het debat dat momenteel tussen de regering en de Tweede Kamer over btw-heffing bij pensioenfondsen wordt gevoerd, volgen. Indien hiertoe aanleiding is zal de thematiek wederom in de commissie aan de orde worden gesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren