Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
Mededelingen en informatie

Het voorstel voor een Verordening van een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) zal op 26 september 2017 in een gezamenlijke vergadering van de commissies Financiƫn en SZW worden geagendeerd.

Op verzoek van het lid Oomen (CDA) zal de griffie het debat dat momenteel tussen de regering en de Tweede Kamer over btw-heffing bij pensioenfondsen wordt gevoerd, volgen. Indien hiertoe aanleiding is zal de thematiek wederom in de commissie aan de orde worden gesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren