Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 26 september 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren