Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 (34.550 XVI)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister van VWS van 22 augustus 2017 in reactie op rappelbrief van 13 juli 2017 (verslag schriftelijk overleg 34550 XVI, D)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS van 22 augustus 2017 en besluit de toezeggingen T02040, T02292, T02379 en T02388 aan te merken als voldaan. De deadline van de (deels) openstaande toezeggingen T02178, T02290 en T02375 wordt 1 januari 2018; de deadline van T02377 wordt 1 juli 2018.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer