Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 26 september 2017
1.
34072

Goedkeuring verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34473 (R2069)

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriƫle Ontwikkeling

Aansluitend op de commissievergadering vindt een technische briefing plaats over de systematiek van de scorekaarten. De commissie besluit om tijdens de volgende commissievergadering een besluit te nemen over verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.
EU-voorstellen Europees Defensiefonds en Verordening industrieel ontwikkelprogramma Europese defensie

De commissie besluit op 17 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn).

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Overbeek (SP) overweegt vragen te stellen over de Europese voorstellen COM(2017)494/F1, COM(2017)492/F1 en COM(2017)487/F1. Dit punt komt terug in de volgende commissievergadering.

Het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) geeft aan per brief een aanvullende technische vraag te stellen aan de regering over het Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506). De commissie besluit om deze vraag via de griffie door te geleiden naar de regering.