Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 september 2017
1. T02386

Toezegging Informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven(33.865 / 33.866)

De commissie besluit om toezegging T02386 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk