Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 september 2017
1.
34702

Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland en kiescolleges Eerste Kamer

De commissies brengen eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling uit en stellen voor het wetsvoorstel op 24 oktober 2017 plenair te behandelen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman