Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling (34.787)

- Mededelingen en informatie

Het lid Vos (GL) vraagt of het mogelijk is om de technische briefing over het Belastingplan 2018, gepland op 21 november 2017, te verplaatsen, zodat deze niet gelijktijdig met de Algemene Financiële Beschouwingen plaatsvindt. De commissie constateert dat de datum voor de Algemene Financiële Beschouwingen nog onder voorbehoud is en afhankelijk van de ontwikkelingen rond de kabinetsformatie. De commissie besluit deze ontwikkelingen af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren