Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (34.550 XV)

- Sociaal minimum Caribisch Nederland

Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 13 september 2017 inzake gunning opdracht onderzoek sociaal minimum Caribisch Nederland (34550, IV / CXIX, T). De commissie ziet de resultaten van het onderzoek met grote belangstelling tegemoet.

Voorts bespreekt de commissie de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 13 september 2017 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2017 (34550, XV, H) voor wat betreft de toezegging T02383. De commissie besluit de status van de toezegging (deels voldaan) ongewijzigd te laten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman