Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
Toezegging T01767

Toezegging Ervaringen docenten betrekken bij evaluatie (33.519)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2017 inzake evaluatie experiment prestatiebekostiging (33519, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01767 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman