Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))

-
Toezegging T02455

Toezegging Het toezenden van een overzicht van maatregelen in vergelijkbare landen (34.356 (R2064), 34.358 (R2065), 34.359)

De commissies besluiten de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 11 september 2017 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren