Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
Rondvraag

De brief van de minister van VWS van 21 september 2017 (33506, K) met de reactie op het nader voorlopig verslag van de Wijziging van de Wet donorregistratie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem, wordt geagendeerd zodra de nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemer is ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer