Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet BIG in verband met het opnemen van de physician assistant en de verpleegkundig specialist en een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (34.630)

-
34630

Wijziging van de Wet BIG in verband met het opnemen van de physician assistant en de verpleegkundig specialist en een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer