Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
32399 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 31996 (Wzd) en 32398 (Wfz))

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De commissies besluiten de nadere procedure aan te houden tot 3 oktober 2017.

-
31996 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 32399 (Wvggz) en 32398 (Wfz))

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten

De commissies besluiten de nadere procedure aan te houden tot 3 oktober 2017.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer