Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 3 oktober 2017
1.
34473

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriƫle Ontwikkeling

De commissie besluit om de plenaire behandeling voort te zetten op nader te bepalen datum.

2.
34506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een nader te bepalen datum.

3.
Rondvraag

De commissievoorzitter meldt dat de Kamervoorzitter deze week samen met hem een bezoek zal brengen aan Hongarije. De commissie besluit om de Kamervoorzitter uit te nodigen voor de volgende commissievergadering voor een terugkoppeling van het bezoek.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk