Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

- 34506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een nader te bepalen datum.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk