Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 oktober 2017
1.
34583

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek inzake de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 te houden op dinsdag 24 oktober 2017.

2.
34306, B

Verslag van een schriftelijk overleg over de meldingen met betrekking tot niet-oplosbare gevallen onder de anti-hybridebepaling in de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochter richtlijn 2015

De commissie besluit naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg inzake de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochter richtlijn 2015, op dinsdag 10 oktober 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3.
E160043 + E160044

Terugkoppeling gesprek met rapporteur Europees Parlement over CCTB- en CCCTB-voorstellen

De leden Van de Ven (VVD) en Van Rij (CDA) doen verslag van het gesprek dat zij op 27 september 2017 voerden met de heer Tang, rapporteur van het Europees Parlement, over het CCTB- en het CCCTB-voorstel.

4.
COM(2017)547: A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market

De commissie besluit de mededeling COM(2017)547 opnieuw te agenderen na ontvangst van het BNC-fiche of de kabinetsreactie. De commissie verzoekt de griffie het onderwerp tevens te volgen in relatie tot de voortgang van de onderhandelingen in Brussel over de CC(C)TB-voorstellen en de commissie hiervan op de hoogte te houden.

Naar aanleiding van een verzoek van het lid Köhler (SP) besluit de commissie dat Europese voorstellen in de toekomst pas in de commissie worden geagendeerd wanneer de Nederlandstalige tekst beschikbaar is. De - doorgaans eerder beschikbare - Engelstalige versie van Commissievoorstellen zal de griffie wel ter informatie aan de leden aanbieden wanneer een Nederlandstalige versie nog niet is gepubliceerd.

5.
CXXI, H

Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018

De commissie besluit het Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018 voor kennisgeving aan te nemen en het niet te behandelen in een gecombineerde vergadering met de commissie voor EZ. Het Ontwerpbegrotingsplan zal wel ter bespreking in de commissie EZ worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren