Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 3 oktober 2017
1. Tussenrapportage programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 23 augustus 2017 (28663, B / 32862)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. Deltaprogramma 2018 en MIRT Overzicht 2018

Brief - met bijlagen - van de minister van Infrastructuur en Milieu van 19 september 2017 (34775-J / 34775-A, A)

De commissie besluit de brief van 19 september 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Introductie artikel 20 Infrastructuurfonds

Brief - met bijlagen - van de minister van I&M van 19 september 2017 (34775-A, A)

De commissie besluit de brief van 19 september 2017 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer