Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 3 oktober 2017
1.
Brief minister Economische Zaken inzake onderzoek naar prijzen levensmiddelen Caribisch Nederland

De commissie stelt de conceptbrief in reactie op de brief van de minister van Economische Zaken (EK CXIX / 34.775 IV, B) ongewijzigd vast.

2.
34775 IV / CXIX, A

De commissie bespreekt het nader verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken inzake verschillen in dierenbeschermingsregimes tussen Caribisch en Europees Nederland. Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt geagendeerd voor 31 oktober 2017.

3.
Voorbespreking gezamenlijk overleg met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer

De commissie bespreekt de agenda van het gezamenlijk delegatieoverleg met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer op 3 oktober 2017 voor.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman