Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)

-
34775 IV / CXIX, A

De commissie bespreekt het nader verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken inzake verschillen in dierenbeschermingsregimes tussen Caribisch en Europees Nederland. Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt geagendeerd voor 31 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman