Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 oktober 2017
1.
34674

Verzamelwet pensioenen 2017

De commissie besluit op 10 oktober 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
T02476

Toezegging Stand-van-zakenbrief (34584)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 6 juli 2017 over de pre-evaluatie van de Wet inburgering (34584, F) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

3.
T01986 en T01987

Toezeggingen omtrent invoering kostendelersnorm in de AOW

De staf gaat de stand van zaken ten aanzien van de kostendelersnorm in de AOW na. De brief van de staatssecretaris van SZW van 29 september 2017 in reactie op de brief van de commissie van 7 november 2016 (VSO 33801, H) wordt op 10 oktober 2017 opnieuw ter bespreking geagendeerd.

4.
Uitnodiging interparlementaire commissiebijeenkomst FEMM over de strijd tegen geweld tegen vrouwen - 21 november 2017

De leden van de commissie SZW zien af van deelname aan de interparlementaire commissiebijeenkomst FEMM op 21 november 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren