Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 28 september 2017, op 24 oktober 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren