Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
32399 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 31996 (Wzd) en 32398 (Wfz))

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De commissies streven ernaar dit verslag op vrijdag 6 oktober 2017 via een e-mailprocedure vast te stellen. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stellen de commissies voor op 23 januari 2018 een gezamenlijk plenair debat te houden over dit wetsvoorstel en de wetsvoorstellen Wet zorg en dwang (31996) en Wet forensische zorg (32398).

-
31996 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 32399 (Wvggz) en 32398 (Wfz))

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De commissies streven ernaar dit verslag op vrijdag 6 oktober 2017 via een e-mailprocedure vast te stellen. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, stellen de commissies voor op 23 januari 2018 een gezamenlijk plenair debat te houden over dit wetsvoorstel en de wetsvoorstellen Wet verplichte GGZ (32399) en Wet forensische zorg (32398).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer